Hotellet la av – men nöjeslivet fortsatte

Klippans hotell lärde Klippanborna att gå ut på hemmaplan – men när hotellet lämnade walkover tog andra vid.  Läs mer